Úroveň myšleni studentu vysokých škol a jeho měření pomocí IPDT