Komunistická výchova jako vyvíjející se systém a současné úkoly školy