K základním otázkám výuky dějepisu na školách druhého cyklu