Stav a problematika vyučování ve školních dílnách na základní devítileté škole