K problematice teoretických základů systému komunistické výchovy