Připravenost učňů ke studiu na střední škole pro pracující