Závislost vývoje školní tělesné výchovy na ekonomických, ideově politických a kulturně školských poměrech