K problematice vztahu kulturní participace dětí a estetické výchovy