O vztahu pedagogiky a teorie školy J. A. Komenského (1592-1670) k dnešku