Pedagogický systém J. A. Komenského jako paradigma v dějinách vědy