Poznámky k přípravě kritické analýzy vývoje pedagogiky v letech 1945-1990