O počátečních vědeckých textech, nejistotě a prokrastinaci