Krize současné společnosti a proměny hodnot na přelomu tisíciletí