UHL SKŘIVANOVÁ, V., et al. Pedagogika umění – umění pedagogiky (aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání)