JEDLIČKA, R., et al. Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Prevence životních selhání a krizová intervence)