Kognitivní svébytnost, teoretická východiska a okolnosti jejího rozvíjení