WALTHER, A., PARREIRA do AMARAL, M., CUCONATO, M., DALE, R. (Eds.) Governance of Educational Trajectories in Europe [Ovlivňování vzdělávacích drah v Evropě]