Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie