Adaptační období pro začínající učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení