Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část)Teacher Development: An overview of relevant theories and research projects (Part 2)