Magová, L., et al. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte