Průcha, J. Vzdělávací systémy v zahraničí. Encyklopedický přehled školství ve 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA