Videostudie TIMSS 1999 – jak se vyučuje přírodním vědám v různých zemích