HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCLOVÁ, M.: Perspektivy učitelství [Prospects of the Teaching Profession]