Vzdělávání učitelů ve Švýcarsku a jeho srovnání s ostatními státy