Proměny studia učitelství na pedagogických fakultách v ČR v letech 2000–2012 dané Boloňským procesem