К problematice otevřeného kurikula učitelského vzdělávání