Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých