Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje