Vnímání ohrožujících jevů dětmi (sděleni z předvýzkumu)