Vztah individua a společnosti ve světle morální teorie Emila Durkheima (první část)