Několik poznámek k úvodníku josefa valenty „potřebujeme didaktiku teorie?“