Psychoanalytické zamyšlení nad výchovou vedoucí к problémům v sebepojetí u dospívajících