Některé trendy v pedagogické přípravě budoucích učitelů