Zamyšlení nad některými otevřenými otázkami soudobé teorie výchovy