Komentář k Salomonovu textu „Netradiční úvahy o podstatě a poslání současné pedagogické psychologie“