Výzkum učiva a učení základům zeměpisné orientace v prvouce a ve vlastivědě