Postavení obecné profesní složky v učebních plánech učitelského studia fyziky na MFF UK