Současné tendence v řízení školství Rakouska a SRN