Některé vlastnosti osobnosti ve vztahu k výchově a jejím cílům