Sebezničující tendence a sebevražedné jednání u dospívajících – meze a možnosti preventivní práce školy