Autoritářství jako jedna z determinant výkonu učitelské profese