K minulosti a perspektivám ideje a organizaci jednotné školy