Pedagogický ústav Jana Amose Komenského jako otevřený problém