Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků