Cesta k domovu (Pokus o konstruktivistický přístup k jednomu tématu vlastivědy)