K vyučovaniu ľudských práv na stredných školách v Slovenskej republike