Přínos Jana Amose Komenského k některým aspektům vývoj anglické pedagogiky v 17. století