Reflexe učitelské profese: divadlo, dílna a těžký život v pojetí výuky