Výchova, demokracie a vývoj v období revolučních změn